"Enter"a basıp içeriğe geçin

TLE

tle_orbit

TLE – Yörüngedeki cisimler için,  Two Line Elements olarak bilinen ve Yörünge Bileşenlerini (Orbital Elements) ifade eden sayısal konum verileridir.

Yörünge bileşenleri, bize spesifik bir yörüngeyi işaret edebilmemizi sağlar.

Yörünge Parametrelerini;

* Gerekli olan parametreler
* Kepler bileşenleri
* Alternatif Parametreler olarak gruplandırılabilir.

GEREKLİ OLAN PARAMETRELER

epoch  – Spesifik zaman. Senkronize edilmiş Dünya zamanı kullanılabilir.

KEPLER BİLEŞENLERİ

* Geleneksel yörünge bileşenleri altı (6) parametreden oluşur.

1) Eksantriklik (e) (Dış Merkezlilik) – Elipsin kesilmesi ile elde edilen daire… (Diyagramda yok)

2) Yarıana eksen (a\,\!) – Periapsis ve apoapsis mesafeleri toplamının ikiye bölümünden oluşur (Diyagramdan). Dairesel bir yörüngede, Mesafe cisimlerin kütle merkezi arasındaki mesafedir. Elips için yörünge düzleminde tanımlanır.

3) Eğim (i) – Dairesel izdüşümüne olan eğim (Resimde yeşil kısım -i- )

4) Artan düğümün boylamı – (Sağ açıklık) Yörünge referans düzlemi boyunca daire üzerinde yapılan açı. (omega ile gösterikmektedir)

5) Periapsis değeri – Elipsin yönünü tanımlar. Yörünge düzlemine göre elipsin daire ile kesişmesini sağlayacak açı değeri (w)

6) epoch anomalisi – Yörüngedeki süreyi tanımlar.  Anomali olarak tanımlanmasının nedeni; doğrusal zaman ile gerçek geometrik açı zamanının uyuşmamasından kaynaklıdır. Bu uyuşmayı sağlamak için bir çevirme işlemi yapılır. Bu merkeze göre, Periapsis değeri ile orbital nesne (uydu) arasındaki açıyı dikkate alınarak bulunur. (v)

____

TWO LINE ELEMENTS (İki Satır Bileşenleri)

TLE, Kepler bileşen parametrelerinin yazı formatında bir tek satırda ifade edilmesidir. Bu format tanımı NADA/NORAD tarafından yapılmıştır. Bu format zamanında, 80 sütunluk delikli kartlar için tasarlansa da günümüzde halen kullanılmaktadır.

Uygulamada 30 günden daha eski TLE verileri güvensizdir ve güncellenmesi gerekmektedir.

Orbital (Uydu,vb) konumlarını içeren TLEs değerleri SGP/SGP4/SDP4/SGP8/SDP8 algoritmaları ile hesaplanır.

Bir TLE verisini incelediğimizde;

1 27651U 03004A   07083.49636287  .00000119  00000-0  30706-4 0  2692
2 27651 039.9951 132.2059 0025931 073.4582 286.9047 14.81909376225249

Adından da anlaşıldığı gibi iki satırdan oluşur.

SATIR 1

Sütün Karakterler Tanım
----- ---------- -----------
 1    1    Satır Numarası. Tanımlama (ID)
 3    5    Katalog Numarası
 8    1    Güvenlik Sınıflandırması
10    8    Uluslararası Tanımlama
19    14    YRDOY.FODddddd (yıl, Gün ve kalan kısım)
34    1    İlk Zaman İmzasının Türevi
35    9    Birinci Zaman Türevi
45    1    İkinci Zaman İmzası Türevi
46    5    İkinci Zaman Türevi
51    1    İkinci Zamanının Üstel Türevinin İmzası
52    1    İkinci Zamanın Üstel Türevi
54    1    Bstar/Drag İmzası
55    5    Bstar/Drag değeri
60    1    Bstar/Drag Üstel İmza Değeri
61    1    Bstar/Drag Üstel Değeri
63    1    Ephemeris Tipi
65    4    Element Numarası
69    1    Toplam Kontrolü, Modul 10

SATIR 2
Sütün Karakterler Tanım
----- ---------- -----------
 1    1    Satır Numarası. Tanımlama (ID)
 3    5    Katalog Numarası
 9    8    Eğim
18    8    Sağ Açıklık Noktası
27    7    Desimal olarak Eksantriklik
35    8    Yakınlık değeri
44    8    Epoch anomali değeri
53   11    Günlük Devinim
64    5    Epoch Devinim Numarası
69    1    Toplam Kontrolü Modul 10

____

Yörüngedeki cisimlerin güncel TLE verilerini;
http://celestrak.com/NORAD/elements/
http://www.tle.info/joomla/index.php
Adreslerinden temin edebilirsiniz.

Direk güncel TLE indirmek için tıklayınız.

 Kaynak: Wikipedia

|
_ Innovation Science Labs _
|